Stručna praksa u komapniji GEFCO na poziciji Administrative Assistant (Administrativni asistent

Detaljnije Studentska praksa u kompaniji GEFCO (Office Assistant)