Контакт

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

кабинет Б006
тел: 011.3950.874
е-маил адреса: praksa@fon.bg.ac.rs

МАСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

др Слободан Ристић
кабинет Б006
тел: 011.3950.874
е-маил адреса: slobodan.ristic@fon.bg.ac.rs

рад са студентима:
  • понедељак: 9:00-12:00
  • уторак: 15:00-18:00
  • четвртак: 13:00-16:00
  • петак: 9:00-12:00