Контакт

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

кабинет 404
тел: 011.3950.874
е-маил адреса: praksa@fon.bg.ac.rs

МАСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

др Слободан Ристић
кабинет 404
тел: 011.3950.874
е-маил адреса: risticslobodan@fon.bg.ac.rs