Prezentacija kompanije Ernst & Young Beograd

EY – prezentacija

Praksa/Posao Banca Intesa

Banca Intesa Oglas za praksu

Praksa u ORION TELEKOM

Orion Telekom HR Asistent

Praksa u Carlsberg Srbija

CS Prijava za Lider buducnosti

Posao/praksa u ZEPTER INTERNATIONAL SERBIA

Zepter International

Praksa u Francusko-srpskoj privrednoj komori

Praksa u Francusko-srpskoj PK

Takmicenje u BNP Paribas grupe (Findomestic banka)

Ace Manager_Obaveštenje za studente

Informacija o prijavi

Појединачне праксе

ПОЈЕДИНАЧНЕ ПРАКСЕ

Предаја Потврде и Дневника

Предаја Потврде и Дневника

Документа за стручну праксу

Уговор

Дневник праксе

Потврда о обављеној пракси