Praksa u Insieme

Insieme

BU Pregled vesti

Pregled vesti CzRKUni Bgd (3)

Posao/Praksa u COMING

Coming studenti rad na određeno

Razvoj karijere BU Pregled vesti

PregledvestiCzRKUniBgd (2)

Praksa/Posao u NIELSEN

Retailer Service Analyst

Intern in Finance and Accounting

Praksa u Euro 07

HR praksa u Euro 07

Posao u SAP Consultant

Hiring-Junior SAP Consultant

Dokumenta

POTVRDA o obavljenoj praksi

DNEVNIK PRAKSE

UGOVOR

Posao u E-SMART SYSTEMS

E-Smart Systems – OGLAS – za posao

Појединачне праксе

ПОЈЕДИНАЧНЕ ПРАКСЕ