Godišnji poziv za stručnu praksu u kompaniji Telekom Srbija

Obaveštavamo Vas da je kompanija Telekom Srbija otvorila poziv za obavljanje obavezne stručne prakse za studente Univerziteta u Beogradu tokom 2020. godine. Predvidjeno je da do kraja godine bude organizovana praksa za ukupno 80 studenata završnih godina prvog stepena studija i studenata master studija iz sledećih oblasti – telekomunikacije, računarska tehnika, informatika i informacioni sistemi.

Obavezna stručna praksa se obavlja prema programu koji definišu fakulteti uz mentorsko praćenje u različitim direkcijama u okviru kompanije Telekom Srbija. Za svakog studenta na praksi biće obezbedjena mentorska podrška. Predvidjeno trajanje prakse je do mesec dana, a početak prakse biće definisan u dogovoru mentora i studenta.

Realizacija obavezne stručne prakse će se obaviti na osnovu potpisanog Ugovora o saradnji izmedju kompanije Telekom Srbija i Univerziteta u Beogradu, preko Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata.

Za prijavljivanje na praksu potrebno je da studenti naprave nalog, postave svoju biografiju i prijave se na konkurs za praksu u kompaniji Telekom Srbija na portalu www.studentskapraksa.com i dostave mejlom kompaniji overen i potpisan uput za praksu koji izdaje fakultet.

Konkurs je otvoren od 3. marta do 3. aprila 2020. godine.