Stručna praksa u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED)

PRAKTIKANT U JEDINICI ZA LJUDSKE RESURSE I PRAVNE POSLOVE (m/ž)

koji bi kroz aktivno učešće i rad na zadacima u nastavku sticao iskustvo i usvajao stručna znanja iz oblasti razvoja kadrova:

 • rad na regrutaciji kandidata za upražnjena radna mesta – priprema i objavljivanje oglasa i prikupljanje biografija;
 • učešće u procesu selekcije – predselekcija biografija, organizovanje i učešće na sastancima, komunikacija sa kandidatima;
 • organizaciono administrativna podrška procesu evaluacije performansi i razvoja zaposlenih;
 • održavanje i razvoj baza podataka (baza kandidata, evidencija konsultanata, personalna dokumenta zaposlenih, pravni arhiv);
 • administrativna podrška u pripremi i ažuriranju internih i opštih akata Organizacije, kao i odluka, rešenja i zaključaka;
 • izrada izveštaja o statusu preduzetih aktivnosti, zapisnika i zaključaka sa sastanaka;
 • drugi poslovi u domenu razvoja ljudskih resursa i pravnih poslova.

Od vas očekujemo:

 • završene minimum osnovne studije sa glavnim usmerenjem u oblasti upravljanja ljudskim resursima (ili završna godina studija sa mogućnošću angažovanja puno radno vreme);
 • pokazano interesovanje za oblast razvoja ljudskih resursa kroz aktivno učešće i uspehe u relevantnim nastavnim i/ili vannastavnim aktivnostima i projektima;
 • odlično znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru (MS Office);
 • izražene sposobnosti za verbalno i pisano izražavanje i aktivno slušanje;
 • pristupačnost, taktičnost i preciznost u radu;
 • želju za daljim učenjem, odgovornost i istrajnost u radu.

Nudimo vam:

 • plaćenu praksu do godinu dana sa mogućnošću produženja saradnje u skladu sa rezultatima;
 • priliku da učite od i sarađujete sa vrhunskim stručnjacima;
 • rad u timu u kome se promoviše inicijativa i invativnost i pruža prilika da aktivno učestvujete u njegovom daljem razvoju;
 • priliku za rad na međunarodnim projektima.

Za prijavu je potrebno pripremiti biografiju na engleskom jeziku i poslati na e-mail posao@naled.rs sa naznakom Prijava za praksu u NALED-u – Ime i prezime. Rok za prijavu je 30.12.2018.

Zahvaljujemo se svima na prijavi. Biće kontaktirani kandidati iz užeg izbora.

Za više informacija o NALED-u posetite www.naled.rs i www.facebook.com/NALEDSerbia/